مشخصات سنگ برای مصرف نمای ساختمان

مشخصات سنگ برای مصرف نمای ساختمان

  • بافت سنگ باید سالم، بدون شیار، ترک و یا شکست باشد.
  • درون سنگ خلل و فرجی وجود نداشته باشد.
  • سنگ باید یکدست و یکنواخت باشد.
  • پوسیدگی دیده نشود.
  • نباید آلوده به مواد مصنوعی باشد.
  • مقاوم به شرایط فیزیکی(باد، یخبندان، تغییر دما و ...) و شیمیایی محیط باشد.
  • در برابر ساییدگی مقاومت داشته باشد.
  • قابل برش و صیقل خوردن باشد.
  • داشتن مقاومت کششی بالا
  • جذب آب قابل قبول

در شهرهایی که دارای آلودگی بیشتری هستند، باید در انتخاب متریال نما خصوصیات بیشتری را مد نظر قرار داد. مقاومت در برابر باران اسیدی و خورده نشدن متریال، از نکات بسیار مهم در انتخاب جنس نمای ساختمان در شهرهای آلوده است. سنگ گرانیت در محیط اسیدی قابل استفاده است و برای محیط قلیایی می توان سنگ آهکی را به کار برد.

مطالب پیشنهادی :

دکوراسیون داخلی رییسی

© 2018 REISSI DESIGN. All Rights Reserved. Designed By Masoumipour